8 March for Women's rights logo

8 Marca powinien się oficjalnie stać
Międzynarodowym Dniem Praw Kobiet
(zamiast Międzynarodowego Dnia Kobiet)

KIM JESTEŚMY?

8Marca na rzecz Praw Kobiet jest akcją zapoczątkowaną przez stowarzyszenie STEP asbl z siedzibą w Brukseli, w Belgi.
Akcja ta jest wspierana przez JCI Bruxelles – brukselski oddział organizacji zrzeszającej młodych aktywnych obywateli.

STEP asbl logo
Learn more about STEP asbl

STEP asbl jest stowarzyszeniem non-profit z siedzibą w Brukseli założonym przez dwie młode kobiety – Christine i Pauline. Celem stowarzyszenia jest promocja tolerancji i postaw obywatelskich przez edukację prowadzoną w ciągu całego życia.

Członkowie stowarzyszenia pracują obecnie na czterech polach: zrównoważony rozwój, wzrost świadomości w kwestii sztuczek marketingowych, sposoby, by lepiej zrozumieć świat oraz prawa kobiet.

Poprzez różne inicjatywy – od takich, które pomagają podnieść poziom świadomości w szkołach w obszarach, w których działa stowarzyszenie, aż do punktowych akcji (jak niniejsza petycja) STEP jest zaangażowane w prace, których celem jest praca nad poprawą przyszłości w naszym skomplikowanym i połączonym społeczeństwie.

JCI Bruxelles logo
Learn more about JCI Bruxelles

JCI (Junior Chamber International) jest organizacją non-profit tworzoną przez młodych aktywnych obywateli w wieku od 18. do 40. roku życia, zaangażowanych we wprowadzanie pozytywnych zmian w otaczającym ich środowisku. Aktywni obywatele to inwestycja w przyszłość tego świata.

Założony w 1936 r. JCI Bruxelles jest najstarszym oddziałem JCI w Europie. Obecnie tworzy go 25 zaangażowanych członkiń i członków, którzy realizują różne projekty.

Wszystkie projekty mają jeden cel: tworzyć pozytywne zmiany w naszym środowisku i lokalnej społeczności.