Logo 8 March for Women's rights

8 maart officieel
de Internationale Dag voor de RECHTEN van de Vrouw
(in plaats van Internationale Vrouwendag)

Wat willen we?

Dat de Verenigde Naties de naam "internationale Vrouwendag" verandert in
"Internationale Dag voor de Rechten van de Vrouw"

TEKEN DE PETITIE

Waarom is dit noodzakelijk?

4 goede redenen om de VN te vragen
de naam van deze dag te veranderen

Les mots sont importants

1. Omdat woorden belangrijk zijn en een impact hebben op de mentaliteit van mensen

8 maart is geen dag om vrouwen te vieren. Het is een dag die draait rond de RECHTEN van de Vrouw.
En dat is het verschil!

10 december is de Dag van de Mensenrechten en iedereen is zich er goed van bewust dat dit geen dag is om de mensheid te vieren. Het is een dag om mensen bewust te maken van Mensenrechten. 8 maart is het equivalent voor de Rechten van de Vrouw.

Daarom willen we dat de naam van 8 Maart wordt gewijzigd!

2. Omdat de rechten van de vrouw nog steeds worden geschonden

Deze dag er ons aan herinnert dat de rechten van de vrouw overal in de wereld nog steeds worden geschonden, dat gelijkheid nog lang niet wordt bereikt, dat vrouwen overal ter wereld en elke dag geconfronteerd worden met discriminatie op basis van geslacht.

8 maart is DE dag waarop vrouwen iedereen bewust willen maken van de verbale, fysieke, wettelijke en andere vormen van discriminatie waaronder ze lijden. Deze dag moet focussen op het versterken van de Rechten van de Vrouw.

Daarom willen we dat de naam van 8 Maart wordt gewijzigd!

Les droits des femmes sont bafoués
La raison d'être n'est pas claire

3. Omdat de Internationale Vrouwendag geen duidelijke betekenis heeft

In sommige lande, is 8 maart een smakeloos marketingverhaal geworden, gewoon een andere commerciële opportuniteit zoals Valentijnsdag of moederdag. Vrouwen krijgen er bijvoorbeeld speciale kortingen op damesondergoed, parfums of huishoudelijke apparaten.
In andere landen is 8 maart gewoon Moederdag. Naast de ongewenste gelijkstelling van vrouwen en moeders – niet alle vrouwen wiens rechten worden geschonden zijn immers moeders – worden de rechten van de vrouw niet eens besproken.

8 maart is de Internationale Dag voor de RECHTEN van de Vrouw. Om de rechten van ALLE vrouwen te verdedigen!

Daarom willen we dat de naam van 8 Maart wordt gewijzigd!

4. Omdat Gendergelijkheid een van de 17 VN SDGs (Sustainable Development Goals) is

De Verenigde Naties verdedigen een programma met 17 duurzame ontwikkelingsdoelen om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen, welvaart voor iedereen te verzekeren, ... Eén van die doelen is Gendergelijkheid.
Deze petitie sluit dan ook perfect aan bij de doelstellingen van de VN.

Bovendien is het een Internationale Dag. Sommige landen overwegen om 8 maart om te dopen naar "dag van de rechten van de vrouw". Om van deze verandering op internationale schaal de vruchten te kunnen plukken moet het initiatief echter van uit de VN komen.

Daarom willen we dat de naam van 8 Maart wordt gewijzigd!

17 Objectifs de développement durable de l'ONU
"Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde !"

Albert Camus